Se fremover

Se opp!

Ikke se i bakken om du vil gi inntrykk av en mann av selvtillit. Foto: Nejron / Can Stock Photo