cam box

deksel for kamaksel på OHC-motor, ventildeksel