Faresymboler oversikt

Faresymboler oversikt

En oversikt som viser de nye symbolene som varsler om farlige kjemikalier. (Kilde: Miljødirektoratet)