Nye symboler for farlige kjemikalier

Faresymboler oversikt
En oversikt som viser de nye symbolene som varsler om farlige kjemikalier. (Kilde: Miljødirektoratet)

Fra månedskiftet av er det nye faresymboler som gjelder som varsling om farlige kjemikalier.

Fra 1. juni i år skal alle farlige kjemikalier som settes på markedet, være merket med de nye symbolene. Det vil for eksempel si at piktogrammet med den svarte personen med en stjerneformet giftstrøm i brystet, skal klistres på alle tennvæskeflasker. Det er symbolet for «kronisk helsefare». Tidligere var tennvæske merket med en svart X i en oransje firkant.

Selv om utseende er nytt, vil betydningen være den samme. De nye symbolene er utviklet i samarbeid av FN-landene, og gjelder i Norge gjennom det europeiske kjemikalieregelverket CLP, som står for «Classification», «Labelling» og «Packaging».

– Poenget med regelverket er at farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres, merkes og emballeres på en forsvarlig måte, og at det skal gjøres likt over hele verden. Dette øker tryggheten når du handler i andre land, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Marit Kjeldby, i en pressemelding.

Du kan laste ned en oversikts-PDF egnet for utskrift her: http://mannual.no/2588/faresymboler-for-farlige-kjemikalier

Miljødirektoratet har også lagd en opplysningsfilm om symbolene: