Krittsnor

Krittsnor

Krittsnoren kan brukes med forskjellig farge alt etter behov. (Foto: Can Stock Photo)