Videomannual: Legge mosaikkflis

Flisekompaniet demonstrerer hvordan man legger og fuger mosaikk. Det er ikke vanskelig, men tar tid og krever nennsomhet.