Sommervann

Sommervannkran
Mange fritidseiendommer har kun tilgang på vann fra kran om sommeren. Ellers i året stenger frosten (og vannverket) for vanntilførselen. Foto: (c) Can Stock Photo

Sommervann er et uttrykk som er kjent for mange med hytter eller fritidseiendommer. Vannforsyningen stopper opp vinterstid grunnet frost.

Mange må ta forhåndsregler i forhold til dette for å unngå vannskader som kan forårsakes av frosten.