Nye symboler for farlige kjemikalier

Fra månedskiftet av er det nye faresymboler som gjelder som varsling om farlige kjemikalier.

Les mer