Smil

Smil

Et godt smil virker avvæpnende. Foto: Pressmaster / Can Stock Photo