feeler gauge (blade)

bladsøker, trådsøker, følerblad