Videomannual: Slik bygger du garasje

Maxbo viser hvordan en MAXBO-garasje bygges fra A til Å. Hvordan bygger man reisverk/bindingsverk, spikrer opp panel, legger på tak, setter inn dører og vinduer etc. Tipsene fungerer fint for også andre, tilsvarende garasjebygg.

Filmen er seksjonert i følgende kapitler (tid i parentes). Hopp gjerne direkte til den delen du er mest interessert i:

Montering av takstoler (13:30)
Sette opp vindtettingspapp (18:00)
Innsetting av garasjevinduer (41:30)
Montering av gesimser (43:45)
Innsetting av garasjedør (47:30)
Takrenner og nedløpsrør (50:30)
Montering av garasjeport – del 1 (57:15)