Sommervannkran

Sommervannkran

Mange fritidseiendommer har kun tilgang på vann fra kran om sommeren. Ellers i året stenger frosten for vanntilførselen. Foto: (c) Can Stock Photo