Slipsknute

Menns fremste pynteplagg må anordnes med en knute, altså en slipsknute. Det finnes en rekke forskjellige slipsknuter å velge i. De mest vanlige slipsknutene er «four-in-hand» og enkel og dobbel «windsor».